Välkommen till Agni Örjansgården

Agni är en ideell förening som vill främja ömsesidig förståelse och solidaritet mellan människor i olika delar av världen. Tack vare gåvor till föreningen kan vi stödja strategiska projekt som på olika sätt bidrar till detta syfte.
 

Agni drivs av en kärna av aktiva personer i  Uppsala och i Flen, men har cirka tusen stödjare runt om i landet.

Genom vår småskalighet och våra direktkontakter med mottagarna vet vi att vårt bidrag gör skillnad. Vi välkomnar alla som vill hjälpa oss, i stort eller smått.

Nyheter november 2020

Den 16 november drog orkanen Iota in över Centralamerika. Från Agnis kontaktpersoner i organisationen Kulbaalib Xechulub i Guatemala har vi fått rapport om ett svårt läge.

Eftersom marken redan var mättad med vatten efter orkanen Eta, som inträffade bara 14 dagar tidigare, var sårbarheten stor för denna andra orkan. Vägar, hus och odlingar har spolats bort. Flera familjer har förlorat sina hem, och en del också skörden som skulle ha bärgats nu i december. Det är svårt att få överblick över situationen eftersom kommunikationen med byarna i många fall är bruten. Men solidariteten mellan byarna är stor och man hjälps åt att ta emot hemlösa. Föreningen försöker bistå de drabbade byarna med de små medel som står till föreningens förfogande.

Regeringen avsätter medel för att bygga upp viktig infrastruktur, men ger ingen direkt hjälp till dem som drabbats. Många behöver humanitär hjälp snabbt. Här kan en liten förening som Agni, med redan uppbyggda kontakter, spela en viktig roll, och vi avser samla in och skicka extra medel så snart vi kan. Swisha gärna ett bidrag till 1230560441. Märk gåvan med Eta och (om du vill) ditt namn och adress.

Läs mer om läget i lägesrapporten från Nebaj. Här kan du till exempel läsa om hur det kommer sig att de fattiga är så extra utsatta för väderkatastrofer.Det finns en kortare version på svenska, och en längre version på spanska.

 

 

 

 

 

Nyheter september 2020

En rapport från odlingsprojektet i Pasac kom till föreningen. Vår kontaktperson Miguel hälsar alla Agnivänner och tackar för det utbetalda pengarna för 2020.

Corona-situationen har förvärrats jämfört med i våras. Flera personer i byns närhet har konstaterats smittade eller har dött. Samtidigt gör hungern och svårigehten att försörja sig i coronas spår att intresset för odlingsprojektet har ökat. Tre nya familjer har anslutit sig.

Grödorna har i år utökats till fler sorter. Man har också funnit att strategin mot de hårda stormarna måste vara att odla mer, så att man “har råd” att förlora 30-50 procent av skörden och ändå få tillräckligt. Läs gärna mer om odlingsprojektet här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter april 2020

I Guatemala, liksom resten av världen, råder ett radikalt ändrat läge på grund av covid-19 utbrottet. Vår kontaktperson i byn Pasac anser att regeringen agerar relativt bra. Men fattigdomen gör läget mycket svårt. Många familjer och barn går hungriga, eftersom de annars lever ”ur hand i mun” och måste varje dag gå ut för att arbeta ihop maten för dagen. Det går inte i detta läge. Det odlingsprojektet som för ökad matsuveränitet som Agni finansierat i två år, känns viktigare än någonsin.

I projektet Nyby vision, som Agni stöttat under 2019, är undervisningen i svenska och familjemottagningen tillfälligt stängd. Volontärerna håller dock fortfarande kontakten med de som brukar besöka centret, genom att ringa, eller komma och leka med barnen utomhus.

Organisationen Kulbaalib Xechulub i området Nebaj i Guatemala meddelar att de tack vare Agnis bidrag nu har kunnat ersätta den trasiga bilen, och därmed även i fortsättningen kan uppsöka kvinnor i området för att ge dem hälso- och förlossningsvård.

Detta gör Agni

Tack vare donationer och ideellt arbete kan vi genom åren kunnat stödja en lång rad projekt på olika platser i världen. I dagsläget har vi fokuserat vårt internationella arbete på Guatemala, där vi har väl inarbetade samarbeten. De projekt vi stödjer här är inriktade på sjukvård och förebyggande hälsoprojekt, riktade mot Guatemalas ursprungsbefolkning, samt projekt som är inriktade på miljö och matförsörjning.

Läs gärna mer om våra projekt.

Medarbetare vid Clinica Maxeña, en av våra långsiktiga samarbetspartners.

 

 

 

Vår historia

Agni har sina rötter i 20-talets Tyskland. På grund av nazisternas övertagande fick föreningen och dess grundare flytta till Sverige.

På 40-talet startade Agni internationella sommarkurser där ungdomar från olika delar av världen träffades, samtalade och arbetade.

Hjälpverksamheten riktades i början till fattiga områden runt om i Europa. På 80-talet kanaliserade SIDA omfattande insatser till Latinamerika via vår  förening.

Läs mer om vår spännande historia.

Tema av Anders Norén