Välkommen till Agni Örjansgården

Agni är en ideell förening som vill främja ömsesidig förståelse och solidaritet mellan människor i olika delar av världen. Tack vare gåvor till föreningen kan vi stödja strategiska projekt som på olika sätt bidrar till detta syfte.

Agni drivs av en kärna av aktiva personer i  Uppsala och i Flen, men har ca tusen stödjare runt om i landet.

Genom vår småskalighet och våra direktkontakter med mottagarna vet vi att vårt bidrag gör skillnad.

Vi välkomnar alla som vill hjälpa oss, i stort eller smått.

Detta gör Agni

Tack vare donationer och ideellt arbete kan vi genom åren kunnat stödja en lång rad projekt på olika platser i världen. I dagsläget har vi fokuserat vårt internationella arbete på Guatemala, där vi har väl inarbetade samarbeten. De projekt vi stödjer här är inriktade på sjukvård och förebyggande hälsoprojekt, riktade mot Guatemalas ursprungsbefolkning, samt projekt som är inriktade på miljö och matförsörjning.

Läs gärna mer om våra projekt.

Medarbetare vid Clinica Maxeña, en av våra långsiktiga samarbetspartners.

 

 

 

Vår historia

Agni har sina rötter i 20-talets Tyskland. På grund av nazisternas övertagande fick föreningen och dess grundare flytta till Sverige.

På 40-talet startade Agni internationella sommarkurser där ungdomar från olika delar av världen träffades, samtalade och arbetade.

Hjälpverksamheten riktades i början till fattiga områden runt om i Europa. På 80-talet kanaliserade SIDA omfattande insatser till Latinamerika via vår lilla förening.

Läs mer om vår spännande historia.

 

Tema av Anders Norén