Våra projekt

Aktuella projekt

Maxeña, Guatemala

Agni har ett mångårigt samarbete med Clinica Maxeña i Guatemala. Tillgången på vård är ojämnt fördelad i Guatemala och för ursprungsbefolkningen indigenas är den ofta mycket bristfällig. På Maxena-kliniken får människor tillgång till både grundläggande vård och förebyggande information och kunskapshöjande åtgärder. Flera gånger per år besöks kliniken av läkarteam från USA som kan bistå med mer avancerad vård. Allvarliga fall kan också få hjälp att söka vidare vård inom landets sjukvårdssystem. Klinikens föreståndare har en blogg där man kan följa projektet.

Pasac och odlingsprojektet, Guatemala

Agni har sedan många år också ett fint samarbete med byn Pasac. Här har under decennier byborna själva organiserat flera olika projekt, med Agnis stöd. Det började med ett kaffe-kooperativ, i syfte att ge alternativ till de dåliga villkor som bönderna möttes av från kaffeupphandlare och plantageägare. Därefter kunde vi  bidra till uppbyggnaden av ett skolbibliotek. Idén till skolbiblioteket föddes i vid ett besök i Uppsala, då en av byns engagerade unga män, Miguel Guarchaj, såg och imponerades av Uppsala stadsbibliotek. Därefter drevs i byn ett långvarigt stipendiatprojekt som möjliggjorde för många av byns ungdomar att skaffa sig en utbildning. Tack vare förbättrat skolsystem beslöt dock byn att lägga ned det under 2016, till förmån för ett projekt om lokal och ekologisk odling av mat. Här kan du läsa en mycket spännande och informativ rapport från projektets första år: Slutrapport från agroekologiskt projekt 2016-2017. Den finns också på spanska: Informe Final Proyecto Agroecología desde 2016 al 2017.

Odlingsprojektet i Pasac 2020

 

Agni stödjer även arbete i Sverige som syftar till att hjälpa människor på flykt.

I våra tidningar finns information från våra olika projekt.

Avslutade projekt

Agni har under några år stött ett dagcenter för äldre i Gjirokaster i Albaninen, i samarbete med Fadderfriends. Vi har även projekt i Angola, med utbildning kring Malaria och ett skolbygge. Genom åren har Agni stött ett oräkneligt antal stora och små projekt. Du kan hitta mer information om det i våra tidningar, samt i Folkrörelsearkivet, där ett urval av våra handlingar är arkiverade.

Tema av Anders Norén