Kontakt

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

Föreningens ordförande och ansvarig utgivare för tidningen är Bo Nylund.

Tel: 018-50 37 82
E-post: bo.nylund@agniuppsala.se

Du kan också kontakta redaktör Kristina Nyström.

E-post: kristina.nystrom@agniuppsala.se

Tema av Anders Norén